(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở, quỹ đất do UBND thành phố Quy Nhơn quản lý, vào ngày 21/3/2020 cụ thể như sau:

Phiên đấu giá: Vào lúc 08h00’ Thứ 7 ngày 21/3/2020:

Thời gian nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 16h00’ Thứ 4 ngày 18/3/2020 

Ký hiệu
lô đất

Tên đường, lộ giới

Diện tích (m2)

Đơn giá(trđ)

Giá khởi điểm (đồng)

Bước giá (triệu đồng)

Tiền đặt trước (triệu đồng)

Khu QHDC khu vực 6, P. Nhơn Bình

Lô 21

Đường D1, lộ giới 24m

136

16.000.000

2.176.000.000

50.000.000

330.000.000

Lô 22

Đường D1, lộ giới 24m

136

16.000.000

2.176.000.000

50.000.000

330.000.000

Lô 25

Đường D1, lộ giới 24m

136

16.000.000

2.176.000.000

50.000.000

330.000.000

Lô 26

Đường D1, lộ giới 24m

136

16.000.000

2.176.000.000

50.000.000

330.000.000

Lô 28

Đường D1, lộ giới 24m

136

16.000.000

2.176.000.000

50.000.000

330.000.000

Khu dân cư dải cây xanh cách ly cụm CN Nhơn Bình, P. Nhơn Bình

Lô 13

Điện Biên Phủ (OLK-01), lộ giới 34m

180

26.000.000

4.680.000.000

100.000.000

750.000.000

Lô 10

Điện Biên Phủ (OLK-03), lộ giới 34m

180

26.500.000

4.770.000.000

100.000.000

750.000.000

Lô 11

Điện Biên Phủ (OLK-03), lộ giới 34m

180

26.500.000

4.770.000.000

100.000.000

750.000.000

Lô 12

Điện Biên Phủ (OLK-03), lộ giới 34m

180

26.500.000

4.770.000.000

100.000.000

750.000.000

Lô 13

Điện Biên Phủ (OLK-03), lộ giới 34m

180

26.500.000

4.770.000.000

100.000.000

750.000.000

Khu QHDC khu vực 4-5, P. Nhơn Phú

Lô 63

Đường D15, lộ giới 13m

134,2

13.000.000

1.744.600.000

40.000.000

270.000.000

Lô 70

Đường D15, lộ giới 13m

129,6

13.000.000

1.684.800.000

40.000.000

270.000.000

Lô 71

Đường D15, lộ giới 13m

132,5

13.000.000

1.722.500.000

40.000.000

270.000.000

Lô 72

Đường D15, lộ giới 13m

135,5

13.000.000

1.761.500.000

40.000.000

270.000.000

Trường hợp các lô đất đấu giá không thành thì được tổ chức đấu giá vào phiên đấu giá ngày 27/03/2020.

Thời gian xem tài sản: Liên tục từ ngày Thông báo cho đến ngày mở cuộc đấu giá.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp bộ hồ sơ đăng ký đấu giá, gồm:

01 đơn đăng ký đấu giá (mẫu do Công ty phát hành)

01 chứng từ nộp tiền đặt trước

01 bản sao giấy CMND

01 chứng từ nộp tiền mua hồ sơ

01 phiếu trả giá vòng gián tiếp (vòng 1)

Tất cả 5 loại giấy tờ trên bỏ vào phong bì đã phủ chất bảo mật do Công ty cung cấp, dán, ký các mép phong bì và nộp vào thùng đăng ký đấu giá.

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định.

Tiền đặt trước nộp riêng từng lô đất đúng số tiền như trên vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 0051000086868 tại VCB Bình Định.

Tài khoản số: 37037028526711111 tại Oceanbank Quy Nhơn

Tài khoản số: 55810003956666 tại BIDV Quy Nhơn

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên; đấu giá riêng từng lô đất.

Hình thức đấu giá: Kết hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp và đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, địa chỉ: Số 281 – Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn.

Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá: Ủy Ban nhân dân thành phố Quy Nhơn.

Khách hàng cần biết thêm chi tiết liên hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bình Định. Địa chỉ: 70 Lê Duẩn, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Điện thoại: (0256) 3521281 – 2468386