(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/3/2019 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Sê ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

2- Bên có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Tài sản thu hồi khi phá dỡ Trường THCS dân tộc nội trú huyện Chư Sê (chi tiết theo phụ lục niêm yết tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai, tại Phòng TCKH huyện Chư Sê, tại Trường THCS dân tộc nội trú huyện Chư Sê).

Tổng giá khởi điểm: 42.600.000đ (Bốn mươi hai triệu sáu trăm ngàn đồng).

Địa chỉ tài sản: tại Trường THCS dân tộc nội trú huyện Chư Sê (địa điểm cũ).

Nguồn gốc: Tài sản thu hồi khi tháo dỡ Trường THCS dân tộc nội trú huyện Chư Sê đấu giá sung quỹ nhà nước.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến 15 giờ ngày 18/3/2019 (theo giờ hành chính) tại Trường THCS dân tộc nội trú huyện Chư Sê (địa điểm cũ).

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 15 giờ ngày 18/3/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước 4.300.000 đồng nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Gia Lai số: 5000 201 005549tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ (trả bằng tiền mặt)

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 15 giờ ngày 18/3/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước trực tiếp cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30’ ngày 21/3/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.