(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 424 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 21 đến ngày 24/02/2020. 
Ngày 21-24/2: 9/524 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 21-24/2: 9/524 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 415 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 09 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Uyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa An đăng tải TBMT gói thầu mua sắm quy mô nhỏ (số thông báo lần lượt là: 20200248180 - 00; 20200247873 - 00; 20200247976 - 00; 20200248063 - 00; 20200248064 - 00; 20200248065 - 00; 20200247063 - 00; 20200247045 - 00), nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu sai quy định: Công ty TNHH Hoàng Gia Minh L.A (tỉnh Long An) đăng tải TBMCH gói thầu xây lắp (số TBMT là: 20200244136 - 00) theo quy trình rút gọn cho gói thầu xây lắp có giá trị gói thầu trên 01 tỷ đồng. Đơn vị cần biết, theo khoản 02 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá trị không quá 01 tỷ đồng.               

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.