(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/2/2020 do Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Tầng 3 - Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô tải đã qua sử dụng, nhãn hiệu FORD; số loại: RANGERXLS, màu trắng; BKS 20C-136-33; số máy: P4AT2495872; số khung: MNCLMFF80HW761157; năm sản xuất 2017; nước sản xuất: Thái Lan có quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước số 195/QĐ-XPVPHC ngày 30/10/2019 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 17/02/2020, khách hàng xem tài sản tại Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

5. Giá khởi điểm của tài sản: 424.340.000 đồng (Bốn trăm hai mươi bốn triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn).

6. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng/01 hồ sơ (Tám mươi triệu đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào một trong các tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 119000088684 tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Lạng Sơn, tài khoản số 0981000555666 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 35110000490991 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn trong thời hạn 03 ngày (trong giờ hành chính) từ ngày 18/02/2020 đến ngày 20/02/2020.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 03/02/2020 đến ngày 18/02/2020 tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm phục vụ Hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức. Cá nhân là công

dân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; có giấy phép kinh doanh, đã nộp lệ phí môn bài năm 2020 (đối với tổ chức); có đủ năng lực tài chính để mua tài sản đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

c) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm ban hành thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Hồ sơ gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành (Nhận đơn tại Trung tâm trong ngày đến đăng ký);

+ Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; Bản sao sổ hộ khẩu có chứng thực (nếu là cá nhân);

+ Bản sao Giấp phép đăng ký kinh doanh có chứng thực và Lệ phí môn bài năm 2020 (nếu là tổ chức);

+ Nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Trung tâm trong giờ hành chính trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.

8. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 18/02/2020 đến ngày 20/02/2020 tại Nơi tiếp nhận và đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sảnh tầng 1 Trung tâm phục vụ Hành chính công; Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 21/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Hội trường tầng 3 - Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

10. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, một vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b) Phương thức đấu giá: Trả giá lên, khách hàng trả từ giá khởi điểm trở lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Tầng 3 - Tòa nhà Trung tâm Phục vụ hành chính công, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 02053.717.994) hoặc Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn)./.