(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/2/2020 do Ban Quản lý Cảng Cá Cồn Cỏ ủy quyền như sau:

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung. Địa chỉ: Số 16 Trần Nhật Duật, Khu phố Tây Trì, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

-Người có tài sản: Ban Quản lý Cảng Cá Cồn Cỏ. Địa chỉ: Huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

- Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: Tàu công vụ Cồn Cỏ 01 tại Cảng tàu của Hải đội 2- Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị(Phường 2, Tp.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)với giá khởi điểm 200.000.000 đồng (tàu đã hết thời hạn sử dụng, bán thanh lý).

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá (công bố giá): Vào lúc 14 giờ 00 ngày 21/02/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung

-Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 200.000 đ/ 1 hồ sơ

  - Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng

  Thời gian nộp: Ngày 18, 19, 20/02/2020 (Trừ trường hợp khách hàng tự nguyện nộp sớm vì lý do cá nhân không thể chờ đến thời hạn quy định); Địa điểm nộp: Tại ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển - CN Quảng Trị (Số tài khoản: 54010000316961, Tên TK: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung). 

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 12 đến 13/02/2020 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ có tài sản (liên hệ công ty để cử cán bộ hướng dẫn).

-Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày niêm yết đến ngày 18/02/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến hết ngày 18/02/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (trong giờ hành chính).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

+Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nghiên cứu kỹ Thông báo đấu giá và Quy chế đấu giá; Nộp tiền đặt trước tại ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký đấu giá và phiếu trả giá.

Khách hàng bỏ tất cả giấy tờ thuộc hồ sơ đấu giá vào 01 phong bì do Công ty Đấu giá phát hành và tự niêm phong bằng cách dán kín và ký tên vào các mép phong bì đựng phiếu bỏ vào thùng phiếu đã được Công ty Đấu giá chuẩn bị sẵn. Thùng phiếu sẽ được niêm phong ngay khi hết thời gian nhận phiếu.

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Vậy, Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo cho các tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá đến làm thủ tục tham gia đấu giá. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 0233.3565.379.