(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bị tịch thu sung quỹ nhà nước gồm: Đài SONY, đèn pin DONY, đèn pin JlAL, đèn pin Yến Quân, nồi cơm điện, siêu tốc, bóng tích điện, gang tay, giấy, áo rét các loại vào ngày 21/2/2020.Cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 4 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 02 năm 2020

- Địa điểm đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 4 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá; giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước; tiền bán hồ sơ (Có bảng kê chi tiết kèm theo)

Nơi có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 4- Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày (17/02/2020 và 18/02/2020)

Địa điểm: Tại nơi có tài sản (Mục 3 Thông báo này)

5. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá ngày 14/02/2020 đến 16h 30’ ngày 19/02/2020

Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn.

- Thu tiền đặt trước bằng tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thời hạn 03 ngày, ngày 18/02, 19/02 đến 16h00’ ngày 20/6/2020.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá cả lô

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 500.000 đồng/lần trả giá (Năm trăm nghìn đồng chẵn)

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này.

7.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Chứng minh thư nhân dân (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kan. Điện thoại: 0209.3880.668./.