(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/2/2020 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum ủy quyền như sau:

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: Số 88 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LÔ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản đấu giá: 03 xe ô tô đầu kéo, tổ chức 03 cuộc đấu giá, cụ thể như sau: 

TT

Tên tài sản

Giấy tờ về tài sản

Đặc điểm kỹ thuật

Giá khởi điểm (Đồng)

Tiền đặt trước (Đồng)

Tiền mua hồ sơ (Đồng)

1

Xe ô tô đầu kéo biển số 82C-000.08

Đăng ký xe ô tô số 001425 do Công an tỉnh Kon Tum cấp ngày 13/12/2010

-Nhãn hiệu: DONG FENG

86.029.902

13.000.000

150.000

-Màu sơn: Đồng

-Số máy: 69940853

-Số khung: L096847

-Số chỗ ngồi : 02

-Nước sản xuất: Trung Quốc

-Năm sản xuất: 2008

2

Xe ô tô đầu kéo biển số 82C-001.60

Đăng ký xe ô tô số 001841 do Công an tỉnh Kon Tum cấp ngày 23/03/2011

-Nhãn hiệu: DONG FENG

86.029.902

13.000.000

150.000

-Màu sơn: Trắng

-Số máy: 1700348

-Số khung: 37L025876

-Số chỗ ngồi : 02

-Nước sản xuất:Trung Quốc

-Năm sản xuất: 2007

3

Xe ô tô đầu kéo biển số 82C-000.06

Đăng ký xe ô tô số 001424 do Công an tỉnh Kon Tum cấp ngày 13/12/2010

-Nhãn hiệu: DONG FENG

86.029.902

13.000.000

150.000

-Màu sơn: Đồng

-Số máy: M43L1701215

-Số khung: L094866

-Số chỗ ngồi : 02

-Nước sản xuất:Trung Quốc

-Năm sản xuất: 2008

2. Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu vào lúc 15 giờ, ngày 21 tháng 02 năm 2020.

3. Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 19/02/2020 tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 19/02/2020 tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (Số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

6. Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 19/02/2020.

7. Địa điểm xem tài sản: số 23 đường Phan Đình Phùng, tổ 3, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc vào trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016; Thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên (đấu giá theo thủ tục rút gọn).

10. Bước giá: 1.000.000 đồng.

* Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong ngày 17, 18 đến 10 giờ, ngày 19/02/2020.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (điện thoại: 0260.3911.069)./.