(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 246 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 21/12/2016. 
Ngày 21/12: Có 5/246 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 21/12: Có 5/246 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 241 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Công ty CP Sông Đà Cao Cường dự kiến phát hành HSMT từ ngày 22/12/2016; UBND xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 23/12/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/12/2016 đến 16 giờ ngày 30/12/2016; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/12/2016 đến 15 giờ ngày 03/01/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.