(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/12/2021 do Công ty Điện lực Tân Phú ủy quyền như sau:
Ngày 21/12/2021, đấu giá vật tư thiết bị thu hồi tại TP.HCM ảnh 1