(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/12/2019 do UBND huyện Thanh Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ. Địa chỉ: Tầng 1, Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3844 209.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Sơn. Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 0210 3873 219.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Quyền sử dụng đất đối với hai mươi bẩy (27) ô đất thuộc khu Pheo xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau: 

TT

Tên

thửa đất,

ôđất

Diện

tích

(m2)

Giá

khởi

điểm

Giá

khởi

điểm

Tiền

đặt trước

Tiền

hồ sơ

(đồng/ ô)

(đồng/m2)

(đồng/ô)

(đồng/ ô)

1

Tửôsố01

đếnôsố27

150

1.300.000

195.000.000

39.000.000

100.000

4. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của các ô đất đấu giá: Đất đã được UBND huyện Thanh Sơn thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở, trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

5. Xem tài sản đấu giá: Khách hàng liên hệ với địa chính xã Yên Lãng để được hướng dẫn xem ô đất trên thực địa hoặc sơ đồ của ô đất trong hai ngày 10/12/2019 và ngày 11/12/2019.

6. Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 03/12/2019 đến 16h30 ngày 18/12/2019. Tại các địa điểm:

+ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

+ Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

+ UBND xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

7. Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trung tâm tổ chức tiếp nhận hồ sơ từ ngày 03/12/2019 đến 16h30 ngày 18/12/2019, tại:

+ Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

8. Nộp tiền đặt trước:

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong 03 ngày: 18/12/2019, 19/12/2019, 20/12/2019. Nộp vào tài khoản số: 2715201005947 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Thanh Sơn - Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

(Khách hàng nộp bản sao chứng từ nộp tiền đặt trước tại điểm thu hồ sơ trước 16h30 phút ngày 20/12/2019).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật liên quan đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Bắt đầu vào hồi 13h00 ngày 21/12/2019 tại Hội trường UBND xã Yên Lãng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

11. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3 844 209.

Hoặc: Phòng Tài chính Kế hoạch UBND huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ./.

Lưu ý: Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ làm việc hành chính.