(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 21/12/2019 như sau:

1. Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá: Là khoản nợ xấu của Công ty Cổ phần Xây dựng Ngọc Hà, đã được VAMC mua nợ của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) bằng hợp đồng mua bán nợ số 11061/2017/MBNTT.VAMC2-HDBANK ngày 11/12/2017.

- Khách hàng vay nợ: Công ty Cổ phần Xây dựng Ngọc Hà. Địa chỉ: Khu 7, phường Hải Yên, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

- Tổ chức tín dụng cho vay: Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank).

3. Giá khởi điểm: 13.679.982.900 đồng (Bằng chữ: Mười ba tỷ, sáu trăm bẩy mươi chín triệu, chín trăm tám mươi hai nghìn, chín trăm đồng). Giá khởi điểm không áp dụng thuế Giá trị gia tăng.

4. Tiền đặt trước: Số tiền đặt trước là 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm đồng chẵn).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ khi niêm yết, thông báo đấu giá tài sản đến ngày 19/12/2019 tại trụ sở VAMC.

6. Thời gian tham khảo, xem hồ sơ khoản nợ: Từ ngày 17/12/2019 đến ngày 19/12/2019 tại trụ sở VAMC.

7. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/12/2019 cho đến trước 16h00, ngày 20/12/2019.

8. Thời gian tổ chức, địa điểm đấu giá: 14h00, ngày 21/12/2019 tại trụ sở VAMC. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (ngày làm việc) để được hướng dẫn chi tiết. Thông tin liên hệ đầu mối: Trịnh Tiến Cường (Cán bộ Ban Đấu giá tài sản) - Điện thoại: 0916.458.282; Email: trinh.tiencuong@sbvamc.vn.