(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/12/2019 do Hội đồng thanh lý tài sản trường THCS Nguyễn Du ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hội đồng thanh lý tài sản trường THCS Nguyễn Du. Địa chỉ: 08 Hùng Vương, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán Đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Đấu giá Gỗ cây Long Não sau khi cưa hạ gồm: 13,2704 m3

Tổng giá khởi điểm của tài sản: 31.641.790 đồng (Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu sáu trăm bốn mươi mốt ngàn bảy trăm chín mươi đồng)

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản.

Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ;

Thời gian xem tài sản: Ngày 09/12/2019 và 10/12/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/12/2019 đến 15 giờ 00’ ngày 18/12/2019 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát.

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá. (Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 21/12/2019

Địa điểm: Tại Hội trường Trường THCS Nguyễn Du. Địa chỉ: 08 Hùng Vương, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.