(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày  21/12/2018 do Công ty Cổ phần Cho thuê máy bay Việt Nam (VALC) uỷ quyền như sau:

Tài sản: Xe Camry; BKS: 30F-5462; Năm sản xuất 2007. GKĐ: 450.000.000 đồng (giá chưa bao gồm các loại thuế và phí). Bên mua phải chịu toàn bộ thuế và phí phát sinh liên quan theo quy định.

Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Trụ sở Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Số 02, Phố Quang Trung, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội từ ngày 06/12/2018 đến ngày 19/12/2018.

Thời gian đấu giá: Ngày 21/12/2018 tại Trụ sở Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Liên hệ xem tài sản: Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp. Số điện thoại: 0986.989.135.

Thời gian xem tài sản: 15h00, ngày 17/12/2018.