(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/12/2018 do Phòng Tài chính - Kế hoạch, thị xã Buôn Hồ ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch, thị xã Buôn Hồ. Địa chỉ: Số 193 Hùng Vương, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại cửa hàng Xăng dầu Chí An, số 294 Hùng Vương, phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 26.

3.1. Đất: Diện tích 596,2 m2.

3.2. Tài sản trên đất:

a) Nhà xây cấp IV (03 phòng): Diện tích xây dựng: 71,8 m2;

b) Mái che;

c) Bồn chứa xăng, dầu;

d) Trụ bơm xăng dầu.

4. Tổng giá khởi điểm: 6.048.079.000 đồng (Sáu tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu, không trăm bảy mươi chín ngàn đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá đến ngày 20/12/2018 tại nơi có tài sản.

6. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trươc:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 1.209.000.000 đồng.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 30 phút, ngày 20/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hoặc tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Buôn Hồ.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 24/12/2018, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

9. Hình thức, Phương thức đấu giá:

a) Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.