(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/12/2018 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư M’gar ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk. Địa chỉ: Số 81-83 Quang Trung, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: QSD đất đối với 92 thửa đất ở tại thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

4. Tổng GKĐ: 34.946.000.000 đồng (Ba mươi tư tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá đến ngày 14/12/2018 tại các thửa đất đấu giá.

6. Tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước: Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/ hồ sơ đến 500.000 đồng/ hồ sơ. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm/ thửa.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 17 giờ 00, ngày 18/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 21/12/2018, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

9. Hình thức, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Các nội dung khác được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 135 Đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết.