(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quy Nhơn do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Định sở hữu vào ngày 21/12/2018 như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quy Nhơn

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Định

Giới thiệu về doanh nghiệp: Thu gom rác thải không độc hại; Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; Thu gom rác thải độc hại; Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại; Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác; Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác;...

Vốn điều lệ: 34.271.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 1.333.089       cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 21/12/2018

Giá khởi điểm:      11.990 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  1 cổ phần

Bước giá:    10 đồng

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 1.333.089 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 1.333.089 cổ phần

Ngày phát hành:  21/12/2018