(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/11/2021 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

Đấu giá 42 lô đất ở đô thị, trong đó gồm 40 lô đất tại Khu tái định cư Lao Bảo – Tân Thành ( Cụ thể Khu đất số 4 gồm các lô số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; Khu đất số 6 gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) và 02 lô tại Khu quy hoạch dân cư B2 Khu kinh tế -Thương mại đặc biệt Lao Bảo,Thị trấn Lao Bảo (cụ thể Lô 5,6); Tổng diện tích 42 lô: 11.064,6m2 với tổng giá khởi điểm là: 15.421.257.000 đồng. (Có bảng chi tiết diện tích, giá khởi điểm, tiền hồ sơ, tiền đặt trước từng lô đính kèm).

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

Ngày 21/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 42 lô đất tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 21/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 42 lô đất tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 21/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 42 lô đất tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 21/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 42 lô đất tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ảnh 4
Ngày 21/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 42 lô đất tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ảnh 5
Ngày 21/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 42 lô đất tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ảnh 6
Ngày 21/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 42 lô đất tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị ảnh 7