(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/11/2021 do Phòng tài nguyên và môi trường huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hoành Sơn, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định (13 lô). Tổng diện tích:; 1.420m2. Tổng giá khởi điểm: 6.861.000.000đ

Phòng tài nguyên và môi trường huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

Ngày 21/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 21/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ảnh 2
Ngày 21/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ảnh 3
Ngày 21/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ảnh 4
Ngày 21/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 13 lô đất tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định ảnh 5