(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/11/2020 do UBND xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ủy quyền như sau:
Ngày 21/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ảnh 1