(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh số 1 Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/11/2019 do Agribank - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh số 1 Việt Nam. Địa chỉ: 45 Mai Am, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Đơn vị có tài sản: Agribank - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: 194 Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 939, tờ bản đồ số 01, diện tích 150 m2, tọa lạc tại tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Giá khởi điểm: 258.000.000 đồng.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 210, tờ bản đồ số 03, diện tích 125 m2, tọa lạc tại tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Giá khởi điểm: 242.000.000 đồng.

- Tài sản được đấu giá theo từng tài sản riêng biệt.

- Nơi có tài sản: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

- Tiền đặt trước: 45.000.000 đồng/tài sản.

- Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 14 và 15/11/2019.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 18/11/2019 (trong giờ hành chính).

- Thời gian đấu giá dự kiến: 08 giờ 30 phút, ngày 21/11/2019.

- Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Địa điểm đấu giá dự kiến, đăng ký, bán hồ sơ và cách thức đăng ký: 410 Nguyễn Công Phương, P. Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi.

- Điện thoại liên hệ: 0965.663.117./.