(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/11/2018 do Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Đắk Nông  ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Trụ sở khối 10, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

3. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước và tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 06 thửa đất (từ thửa số 01 đến thửa số 06), vị trí tại Đường D1, D2 và N4, Trung tâm xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

- Tổng diện tích 06 thửa: 2.175,2m2 (Diện tích đã được đo đạc địa chính).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn;

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

- Hiện trạng: Mặt bằng sạch, không vướng mắc.

3.2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Giá khởi điểm:

+ Đối với các thửa đất bám 02 mặt đường D1, N4 và D1, D2 (thửa số 5 và thửa số 6, giá khởi điểm: 5.500.000 đồng/m2 . 

+ Đối với các thửa đất bám 02 mặt đường D2, N4 (thửa số 1 và thửa số 2, giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/m2.

+ Đối với các thửa đất bàm 01 mặt đường D2, N4 (thửa số 3 và thửa số 4, giá khởi điểm: 4.500.000 đồng/m2 .

b. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: Mức thu theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC, ngày 15/5/2017, cụ thể là: 500.000 đồng/ hồ sơ.

c. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 08/11/2018 khách hàng liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 15/11/2018 trong giờ hành chính tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt trước và công bố giá:

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá qua đường Bưu điện: Hạn cuối cùng đến 16 giờ 30 phút ngày 20/11/2018 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm nhận hồ sơ của Bưu điện: Tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/11/2018 đến ngày 20/11/2018, Nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai, tài khoản số: 37510000114453 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai; Địa chỉ: Phố 30 tháng 4, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 21/11/2018 tại Phòng đấu giá tầng II, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.