(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2021 do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam ủy quyền như sau:

Xe ô tô Toyota Camry mang biển số: 92E-2467; 05 chỗ ngồi, Số khung: ACV308000057; Số máy: 2AZ0842253 đã qua sử dụng

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Ngày 21/10/2021, đấu giá xe ô tô Toyota Camry tại tỉnh Quảng Nam ảnh 1
Ngày 21/10/2021, đấu giá xe ô tô Toyota Camry tại tỉnh Quảng Nam ảnh 2