(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2021 do Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Nguyên ủy quyền như sau:

Tài sản cố định và trang thiết bị y tế

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Nguyên

Ngày 21/10/2021, đấu giá thanh lý trang thiết bị y tế tại tỉnh Thái Nguyên ảnh 1
Ngày 21/10/2021, đấu giá thanh lý trang thiết bị y tế tại tỉnh Thái Nguyên ảnh 2
Ngày 21/10/2021, đấu giá thanh lý trang thiết bị y tế tại tỉnh Thái Nguyên ảnh 3
Ngày 21/10/2021, đấu giá thanh lý trang thiết bị y tế tại tỉnh Thái Nguyên ảnh 4