(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2021 do Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Long ủy quyền như sau:

1. Đặc điểm tài sản: Thanh lý tháo dỡ tài sản trên đất các trạm cấp nước của Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Long, cụ thể: - Trạm cấp nước Thuận Thới 1: Đài nước 20m3 - Trạm cấp nước Tân Mỹ: Đài nước 30m3 - Trạm cấp nước Phú Thành 1: Đài nước 20m3 - Trạm cấp nước Phước Hậu 2: Đài nước 20m3 2. Giá khởi điểm: 53.900.000 đồng (Năm mươi ba triệu chín trăm nghìn đồng) 3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ/đơn đăng ký.

Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Long

Ngày 21/10/2021, đấu giá thanh lý tháo dỡ tài sản trên đất tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 1
Ngày 21/10/2021, đấu giá thanh lý tháo dỡ tài sản trên đất tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 2
Ngày 21/10/2021, đấu giá thanh lý tháo dỡ tài sản trên đất tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 3