(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2021 do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại khu đất Trạm y tế xã Tú Đoạn (cũ) tại thôn Dinh Chùa, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

Ngày 21/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 1
Ngày 21/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 2
Ngày 21/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 3
Ngày 21/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 4
Ngày 21/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn ảnh 5