(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2021 do Bảo tàng tỉnh Bình Thuận ủy quyền như sau:

- Tài sản công cho thuê. - Mặt bằng căn tin, quầy giải khát (số 04 Bà Triệu, Phan Thiết), diện tích 300m2. - Giá khởi điểm: 360.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi triệu đồng) cho 05 năm thuê. - Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm là 36.000.000 đồng, từ ngày 18/10/2021, đến 15 giờ 00 phút ngày 20/10/2021.

Bảo tàng tỉnh Bình Thuận

Ngày 21/10/2021, đấu giá mặt bằng căn tin, quầy giải khát tại tỉnh Bình Thuận ảnh 1
Ngày 21/10/2021, đấu giá mặt bằng căn tin, quầy giải khát tại tỉnh Bình Thuận ảnh 2
Ngày 21/10/2021, đấu giá mặt bằng căn tin, quầy giải khát tại tỉnh Bình Thuận ảnh 3
Ngày 21/10/2021, đấu giá mặt bằng căn tin, quầy giải khát tại tỉnh Bình Thuận ảnh 4
Ngày 21/10/2021, đấu giá mặt bằng căn tin, quầy giải khát tại tỉnh Bình Thuận ảnh 5
Ngày 21/10/2021, đấu giá mặt bằng căn tin, quầy giải khát tại tỉnh Bình Thuận ảnh 6