(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2021 do Công an huyện Hàm Yên ủy quyền như sau:
Ngày 21/10/2021, đấu giá hàng hóa vi phạm hành chính tịch thu tại tỉnh Tuyên Quang ảnh 1