(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2021 do Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long ủy quyền như sau:

1. Cho thuê mặt bằng giữ xe hai bánh (Một phần có mái che). - Diện tích khuôn viên đất cho thuê 300m2 - Thời hạn cho thuê: 24 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng và bàn giao mặt bằng cho thuê. 2. Giá khởi điểm: 1.159.200.000 đồng/24 tháng (Một tỉ một trăm năm mươi chín triệu hai trăm nghìn đồng trên hai mươi bốn tháng) Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí sử dụng điện, nước và các chi phí dịch vụ kỹ thuật hạ tầng,... phục vụ cho hoạt động kinh doanh 3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/đơn đăng ký.

Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long

Ngày 21/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe 2 bánh tại Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long ảnh 1
Ngày 21/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe 2 bánh tại Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long ảnh 2
Ngày 21/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng giữ xe 2 bánh tại Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long ảnh 3