(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2021 do Trường Tiểu học Hiếu Thành Vĩnh Long ủy quyền như sau:

1. Cho thuê mặt bằng căn tin. - Diện tích khuôn viên đất cho thuê 30m2 - Thời gian cho thuê: 5 năm học (45 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng và bàn giao mặt bằng cho thuê). Tháng 6, tháng 7 và tháng 8 căn tin không được hoạt động vì đây là thời gian nghỉ hè 2. Giá khởi điểm: 90.000.000 đồng/5 năm học (Chín mươi triệu đồng trên năm năm học) Giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí sử dụng điện, nước và các chi phí dịch vụ kỹ thuật hạ tầng,… phục vụ cho hoạt động kinh doanh. 3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ/đơn đăng ký.

Trường Tiểu học Hiếu Thành Vĩnh Long

Ngày 21/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin tại Trường Tiểu học Hiếu Thành Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long ảnh 1
Ngày 21/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin tại Trường Tiểu học Hiếu Thành Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long ảnh 2
Ngày 21/10/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng căn tin tại Trường Tiểu học Hiếu Thành Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long ảnh 3