(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2021 do Công an huyện Hàm Yên ủy quyền như sau:

Tài sản 1: 01 lô (gồm cát mịn, giầy dép, quần áo, máy khoan, bếp điện, ...) theo Quyết định số 000721/QĐ-XPHC ngày 24/12/2020; QĐ số 000722/QĐ-XPHC ngày 24/12/2020; QĐ số 000712/QĐ-XPHC ngày 04/01/2021; QĐ số 000814/QĐ-XPHC ngày 14/01/2021; QĐ số 000724/QĐ-XPHC ngày 15/01/2021; QĐ số 000649/QĐ-XPHC ngày 25/01/2021 của Công an huyện Hàm Yên về việc xử phạt vi phạm hành chính; Giá khởi điểm: 60.362.000 đồng. Tài sản 2: 01 lô (gồm 06 m3 cát mịn, loại hạt nhỏ, sạch) theo Quyết định số 000251/QĐ-XPHC ngày 25/8/2021 của Công an huyện Hàm Yên về việc xử phạt vi phạm hành chính; Giá khởi điểm: 1.080.000 đồng.

Công an huyện Hàm Yên

Ngày 21/10/2021, đấu giá 2 lô hàng vi phạm hành chính tại tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 21/10/2021, đấu giá 2 lô hàng vi phạm hành chính tại tỉnh Phú Thọ ảnh 2