(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Dân thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2021 do Công an huyện Bắc Tân Uyên ủy quyền như sau:

13 chiếc xe ô tô tải và xe ô tô tự đổ bán phế liệu (trong đó có 02 xe đăng ký lưu hành) (kèm theo thông báo)

Công an huyện Bắc Tân Uyên

Ngày 21/10/2021, đấu giá 13 chiếc xe ô tô tải và xe ô tô tự đổ tại tỉnh Bình Dương ảnh 1
Ngày 21/10/2021, đấu giá 13 chiếc xe ô tô tải và xe ô tô tự đổ tại tỉnh Bình Dương ảnh 2
Ngày 21/10/2021, đấu giá 13 chiếc xe ô tô tải và xe ô tô tự đổ tại tỉnh Bình Dương ảnh 3