(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2020 do Agribank Chi nhánh 3 ủy quyền như sau:
Ngày 21/10/2020, đấu giá quyền thu hồi khoản nợ của Agribank Chi nhánh 3 đối với Daonh nghiệp tư nhân Hiếu Lê ảnh 1