(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2020 do UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ủy quyền như sau:

Công khai đấu giá Quyền sử dụng đất để cho thuê khu đất tại bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La (địa chỉ: Số 56A, đường Lò Văn Giá, tổ 3, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La). Điện thoại: 02123.752.097.

2. Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Đơn vị được giao tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu (Tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Điện thoại: 02123.866.489.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 08h30ph ngày 21/10/2020 (Thứ 4), tại Hội trường lớn UBND huyện Mộc Châu.

4. Tên tài sản: Đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê khu đất đầu tư xây dựng trạm nghiền, bãi đổ thải.

- Vị trí khu đất : Bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Tổng diện tích: 15.938m2, trong đó: trạm nghiền là 6.217m2, bãi đổ thải là 9.721m2.

- Hiện trạng khu đất: Khu đất có mốc giới, ranh giới rõ ràng, không tranh chấp, nằm trên tuyến đường liên xã Mường Sang – Chiềng Khừa đã được UBND huyện Mộc Châu đầu tư nâng cấp, cải tạo thuận tiện cho việc lưu thông; không có tài sản gắn liền với đất.

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC- trạm nghiền, bãi đổ thải).

- Hình thức cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn cho thuê đất: 50 năm

5. Giá khởi điểm: 59.500.000 đồng/năm (Năm mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng trên một năm).

6. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

7. Tiền đặt trước: 11.900.000 đồng (Mười một triệu chín trăm nghìn đồng)

- Thời gian nộp: Giờ hành chính từ ngày 16/10/2020 đến 17h30ph ngày 20/10/2020.

- Hình thức nộp: Nộp tiền vào tài khoản số 4111.00002.55355, tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La, mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh tỉnh Sơn La (BIDV Sơn La).

Lưu ý:

- Khoản tiền đặt trước không được tính lãi trong bất kỳ trường hợp nào.

- Khi nộp tiền đặt trước: Trong nội dung chuyển khoản, người tham gia đấu giá ghi rõ nội dung: (Họ và tên người tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền thuê đất bản Lùn, xã Mường Sang.

- Sau khi nộp tiền đặt trước thì khách hàng nộp Giấy nộp tiền (hoặc hình ảnh chứng minh đã nộp tiền) để đối chiếu trong thời gian từ 16/10/2020 đến 17h30ph ngày 20/10/2020.

- Tiền đặt trước của khách hàng (đã có Giấy nộp tiền (hoặc hình ảnh chứng minh đã nộp tiền) nộp trước 17h30ph ngày 20/10/2020) phải có trong tài khoản của Trung tâm tính đến hết ngày 20/10/2020 thì hồ sơ, phiếu trả giá của khách hàng đó mới được công nhận hợp lệ, đủ điều kiện tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm: Xem tài sản; bán, tiếp nhận, thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; phiếu trả giá.

- Xem tài sản, giấy tờ về tài sản đấu giá: Từ ngày 07/10/2020 đến ngày 09/10/2020 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu để được xem tài sản.

- Bán và tiếp nhận, thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận phiếu trả giá: Từ ngày 02/10/2020 đến ngày 18/10/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu.

Khách hàng chỉ được bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu khi đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

9. Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá: Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, có đủ điều kiện tham gia đấu giá.

10. Điều kiện tham gia đấu giá: Là đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá đáp ứng yêu cầu sau (theo điểm 3.5 khoản 3 mục II Phương án đấu giá Quyền sử dụng đất để cho thuê khu đất tại bản Lùn, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La để xây dựng Trạm nghiền, bãi đổ thải – kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh Sơn La):

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

- Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án.

- Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Không vi phạm quy định pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do nhà nước giao đất, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; 02 doanh nghiệp trở lên cùng một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá. Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được 01 doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Có hồ sơ tham gia đấu giá (trong đó có đủ thành phần hồ sơ đáp ứng quy định theo Quy chế cuộc đấu giá) đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý kiến thẩm định của các Sở, Ngành có liên quan và có thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đủ điều kiện trước khi tham gia cuộc đấu giá.

- Tuân thủ các nội dung tại Quy chế cuộc đấu giá và các quy định của Luật đấu giá tài sản.

11. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu thông qua việc mua, nộp hồ sơ, phiếu trả giá và nộp tiền đặt trước đúng quy định.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.