(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh DHL thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2020 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ủy quyền như sau:

Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh DHL

Địa chỉ: Số 34, ngõ 46, đường Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Yên Phong

Địa chỉ: Khu đô thị mới, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ đấu giá

Tài sản đấu giá

Tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất thuê Sân vận động huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Chi tiết tài sản tại Danh mục tài sản kèm theo Thông báo này.

Lưu ý: Tài sản đưa ra đấu giá là tài sản trên đất, không đấu giá quyền thuê đất Sân vận động huyện Yên Phong.

Giá khởi điểm

Tổng giá khởi điểm: 4.983.463.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm tám mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi ba nghìn đồng)

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế GTGT, các loại thuế, phí, lệ phí khác có liên quan đến tài sản và chi phí tháo dỡ, vận chuyển,.... Các chi phí này do người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm chi trả.

Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm triệu đồng/hồ sơ)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng/hồ sơ)

4. Kế hoạch tổ chức đấu giá

4.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

Thời gian: Ngày 29 và 30/9/2020 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Sân vận động huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

4.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ và bán hồ sơ đấu giá

Thời gian: Từ ngày 19/9/2020 đến 16h30 ngày 16/10/2020 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: + Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh DHL;

+ Công ty đấu giá hợp danh DHL - Chi nhánh Bắc Ninh

4.3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian: Từ ngày 19/9/2020 đến 16h30 ngày 16/10/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh DHL - Chi nhánh Bắc Ninh.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế cuộc đấu giá thì được đăng ký tham gia đấu giá.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo thông báo và Quy chế cuộc đấu giá.

Thành phần hồ sơ: Xem chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá

Tiền đặt trước: Nộp tiền đặt trước từ ngày 16/10 đến 16h30 phút ngày 19/10/2020 vào tài khoản của công ty đấu giá hợp danh DHL

Số tài khoản: 43110000741072 Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bắc Giang

Nội dung nộp tiền: “Họ và tên cá nhân/tổ chức tham gia đấu giá_số CMND/ĐKKD_nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản gắn liền với đất thuê SVĐ huyện Yên Phong”

Việc đăng ký tham gia đấu giá chỉ được coi là hoàn thành khi khách hàng nộp đầy đủ thành phần hồ sơ hợp lệ và khoản tiền đặt trước đúng thời hạn theo thông báo này.

Lưu ý: Khoản tiền đặt trước của khách hàng không được tính lãi, lãi phát sinh được bù trừ vào phí dịch vụ thu tiền và trả tiền của ngân hàng.

4.4. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và cách thức trả giá

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp

Phương thức đấu giá: Trả giá lên

Cách thức trả giá: Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá sẽ được phát phiếu trả giá, điền đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá và nộp phiếu trả giá bằng cách mang trực tiếp đến trụ sở công ty đấu giá hợp danh DHL – chi nhánh Bắc Ninh bỏ vào hòm phiếu.

Thời hạn nộp phiếu trả giá: đến 16h30 ngày 16/10/2020 (trong giờ hành chính) tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh DHL – chi nhánh Bắc Ninh.

4.5. Thời gian và địa điểm công bố giá

Thời gian: 14h00 phút ngày 21 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: trụ sở Công ty đấu giá hợp danh DHL – Chi nhánh Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 02, ngõ 02, tổ 19, khu 4, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

4.6. Thời gian trả lại khoản tiền đặt trước: Ngày 23/10/2020

5. Thông tin liên hệ

+ Công ty đấu giá hợp danh DHL

Địa chỉ: Số 34, ngõ 46, đường Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02043.525.676

+ Công ty đấu giá hợp danh DHL - Chi nhánh Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 02, ngõ 02, tổ 19, khu 4, phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

+ Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Yên Phong

Địa chỉ: Khu đô thị mới, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0222.3860.271./.

Ngày 21/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ảnh 1