(BĐT) - Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo bán đấu giá tài sản lần 3 vào ngày 21/10/2020 như sau:

1. Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá: Là khoản nợ của Công ty Cổ phần Trung Chính (Công ty Trung Chính) đã được Công ty Quản lý tài sản mua nợ theo giá trị thị trường từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Móng Cái (BIDV - Chi nhánh Móng Cái) theo Hợp đồng mua bán nợ số 01/2020/HĐMBN/BIDV.MC-VAMC ngày 17/07/2020.

3. Giá khởi điểm: 139.500.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm ba mươi chín tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn). Giá khởi điểm không áp dụng thuế giá trị gia tăng.

4. Tiền đặt trước: 15.000.000.000 đồng (bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/10/2020 đến ngày 19/10/2020 tại trụ sở VAMC.

6. Thời gian tham khảo, xem hồ sơ khoản nợ: Ngày 15/10, 16/10 và ngày 19/10/2020 tại trụ sở VAMC.

7. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 16/10, 19/10 và đến 17h00, ngày 20/10/2020.

8. Thời gian tổ chức, địa điểm đấu giá: 14h00, ngày 21/10/2020 tại trụ sở VAMC. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (ngày làm việc) để được hướng dẫn chi tiết. Thông tin liên hệ đầu mối: Trịnh Tiến Cường (cán bộ Ban Đấu giá tài sản). Điện thoại: 0916.458.282; Email: trinh.tiencuong@sbvamc.vn.