(BĐT) - Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2020 như sau:

Thực hiện phương án tổ chức đấu giá cho thuê tài sản của Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản, theo những yêu cầu cụ thể sau:

1. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, cá nhân, đơn vị có đủ tư cách pháp nhân và đủ điều kiện tham gia đấu giá (đối với bể bơi ưu tiên cán bộ, viên chức đang công tác tại trường).

- Người đấu giá phải trực tiếp tham gia đấu giá hoặc ủy quyền cho người khác tham gia đấu giá (phải có giấy ủy quyền).

2. Cơ sở vật chất hiện có để thực hiện cho việc đấu giá:

- Tên và địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản, phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Kể từ ngày thông báo đến trước 9h00, ngày 19/10/2020 tại Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản.

- Tên, danh mục tài sản:

Ngày 21/10/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản, tỉnh Bắc Ninh ảnh 1

- Đơn giá trên:

+ Đối với tài sản là xưởng thực hành, nhà ăn, ký túc xá chưa bao gồm thiết bị nội thất, tiền điện, nước, rác thải sinh hoạt, …

+ Đối với hệ thống bể bơi: Chưa bao gồm vật tư thiết bị, tiền điện, tiền nước, tiền rác thải...

3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Kể từ ngày thông báo đến trước 9h00, ngày 19/10/2020 tại Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo đến trước 9h00, ngày 19/10/2020 tại Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm (tại mục 2);

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/ hồ sơ (Một triệu đồng);

- Nộp tiền ký quỹ bảo đảm tham gia đấu giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn);

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến trước 9h00, ngày 19/10/2020 trong giờ hành chính tại Phòng Tài chính kế toán, Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản - phường Đình Bảng, Thị Xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 16 giờ 00 phút, ngày 21/10/2020 tại Hội trường lớn, Trường Cao đẳng Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản;

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Chi tiết Liên hệ (Trong giờ hành chính): Đ/c Ngô Thị Kim Nguyệt - Trưởng phòng Tài chính kế toán

Số điện thoại: 0222.3.831.421 - DĐ: 0988.597.577. Email: ntknguyet@cdts.edu.vn