(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2020 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng số 29/2020/HĐ-ĐG ngày 01/10/2020 ký giữa Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình về việc đấu giá tài sản thanh lý.

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.Địa chỉ: Số 06, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.Điện thoại: 02273.743199.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Bình.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, giá trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước:

* Tài sản đấu giá:

+ Tài sản đấu giá 1: Xe ô tô BKS: 17k-2130. Xe Ô tô 5 chỗ. Nhãn hiệu: TOYOTA. Số loại: CARMY. Năm, nước sản xuất: 2000, Việt Nam. Thể tích làm việc của động cơ: 2164 cm3. Số máy: 5S-4352179. Số khung: 53SK200X779602. Đăng ký số: A0004224. Đăng kiểm số: KD-3636287. Màu: Ghi.

Giá khởi điểm: 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/bộ (Hai trăm nghìn đồng một bộ)

Khoản tiền đặt trước: 30.000.000 (Ba mươi triệu đồng)

+ Tài sản đấu giá 2: Xe ô tô BKS: 17B-0535. Xe Ô tô 5 chỗ. Nhãn hiệu: ISUZU. Số loại: TROOPER. Năm, nước sản xuất: 2002, Nhật Bản. Thể tích làm việc của động cơ: 3165cm3. Số máy: 125149. Số khung: JACUBS25G27100720. Đăng ký số: A0005354. Đăng kiểm số: KD-3642456. Màu: Trắng.

Giá khởi điểm: 70.000.000đ (Bảy mươi triệu đồng chẵn)

Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/bộ (Một trăm năm mươi nghìn đồng một bộ)

Khoản tiền đặt trước: 14.000.000 (Mười bốn triệu đồng)

Giá trúng đấu giá: là giá trả cao nhất của tài sản được ghi trong biên bản đấu giá theo quy định của pháp luật.

(Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá chưa bao gồm thuế, phí chuyển quyền sở hữu tài sản và các loại thuế phí khác theo quy định. Người trúng đấu giá phải chịu các loại thuế, phí, chi phí trên)

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian: Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 16/10/2020 (Giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Số 06, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình.

6. Hình thức và phương thức đấu giá

-. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

- Những người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá trả giá bỏ phiếu vào hòm phiếu, kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về, công bố phiếu trả giá cao nhất với sự giám sát của ít nhât một người tham gia đấu giá.

- Đấu giá viên công bố giá trả cao nhất, trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.Nếu những người có phiếu trả giá bằng nhau đó không thực hiện việc bốc thăm thì coi như từ chối kết quả đấu giá và không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

7. Thời gian xem tài sản đấu giá

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyệnTiền Hải Thái Bình cho những người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 15/10/2020 và ngày 16/10/2020. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tài sản thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng. tình trạng tài sản khi trúng đấu giá.

8. Thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp: Ngày 19/10/2020 và ngày 20/10/2020 (Giờ hành chính).

- Số tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 100002818188 của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tại ngân hàng TMCP (NCB) Quốc dân Việt Nam chi nhánh Thái Bình.

9. Thời gian mở cuộc đấu giá tài sản: 14 giờ ngày 21/10/2020

10. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình - số 06 Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình. ĐT: 02273.743.199

Hoặc truy cập vào cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tại địa chỉ: http://sotuphap.thaibinh.gov.vn – Chuyên mục đấu giá

Hoặc địa chỉ: http://đgts.moj.gov.vn

Kính mời cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.

Lưu ý:

- Khi nộp đơn người tham gia đấu giá phải nộp kèm theo 01 bản CNND (Thẻ căn cước) + Sổ hộ khẩu photo;

- Người trong cùng sổ hộ khẩu không được tham gia cùng 01 lô đất.

- Người tham gia đấu giá vào phòng đấu giá phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước, giấy nộp tiền đặt trước;

- Người đi theo ủy quyền vào phòng đấu giá phải mang theo giấy ủy quyền và chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.

- Chỉ người tham gia đấu giá được mua hồ sơ tham gia đấu giá, trường hợp mua theo ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo;