(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2019 do Cục quản lý thị trường tỉnh Hà Giang ủy quyền như sau:
Ngày 21/10/2019, đấu giá tài sản vi phạm tịch thu sung quỹ tại tỉnh Hà Giang ảnh 1
Ngày 21/10/2019, đấu giá tài sản vi phạm tịch thu sung quỹ tại tỉnh Hà Giang ảnh 2