(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2019 do Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện Phú Riềng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P. Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện Phú Riềng, đ/c: Đường ĐT741, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản (đấu giá riêng lẻ từng lô đất): Quyền sử dụng đất 32 lô đất thuộc Khu Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng giai đoạn 2 (Cụm: A3-70 đến A3-76) tọa lạc tại thôn Tân Bình, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

- Tổng diện tích (Cụm: A3-70 đến A3-76): 8.512,0 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hạ tầng kỹ thuật: Khu đất đấu giá đã được đầu tư cơ bản hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: Đường thảm bê tông nhựa nóng, vỉa hè lát gạch tezaro; hệ thống thoát nước mưa, thoát nước bẩn; hệ thống viễn thông; hệ thống cấp nước; hệ thống điện ngầm sinh hoạt và chiếu sáng; cây xanh.

- Quy hoạch xây dựng: Các lô đất được phê duyệt quy hoạch tại các Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 11/8/2016, Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND huyện Phú Riềng, trong đó:

+ Công trình nhà ở có chiều cao từ 01 đến 04 tầng.

+ Chỉ giới xây dựng: ≥ 3m.

+ Mật độ xây dựng: ≤ 60%.

- Tổng giá khởi điểm: 41.537.590.000 đồng (bốn mươi mốt tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu, năm trăm chín mươi nghìn đồng), cụ thể như sau: 

Stt

Ký hiệu lô

Số thửa, số tờ bản đồ 59

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

1

A3 - 70 - 1

2

284.5

1,976,990,500

2

A3 - 70 - 2

1

260

1,561,040,000

3

A3 - 70 - 3

10

260

1,561,040,000

4

A3 - 70 - 4

9

260

1,561,040,000

5

A3 - 70 - 5

14

284.5

1,976,990,500

6

A3 - 71- 1

3

252.5

1,120,847,500

7

A3 - 71- 2

4

252.5

1,092,062,500

8

A3 - 71- 3

5

252.5

1,092,062,500

9

A3 - 71- 4

6

252.5

1,092,062,500

10

A3 - 71- 5

7

252.5

1,065,045,000

11

A3 - 71- 6

11

252.5

1,065,045,000

12

A3 - 72- 1

16

252.5

1,120,847,500

13

A3 - 72- 2

17

252.5

1,092,062,500

14

A3 - 72- 3

18

252.5

1,092,062,500

15

A3 - 72- 4

19

252.5

1,092,062,500

16

A3 - 72- 5

20

252.5

1,065,045,000

17

A3 - 72- 6

21

252.5

1,065,045,000

18

A3 - 73- 1

8

284.7

1,469,906,100

19

A3 - 73- 2

13

260

1,096,680,000

20

A3 - 73- 3

12

260

1,096,680,000

21

A3 - 73- 4

23

260

1,096,680,000

22

A3 - 73- 5

22

284.3

1,467,840,900

23

A3 - 74 - 1

24

330.9

2,299,424,100

24

A3 - 74 - 2

26

310.5

1,864,242,000

25

A3 - 75 - 1

25

250

1,109,750,000

26

A3 - 75 - 2

27

250

1,081,250,000

27

A3 - 75 - 3

28

250

1,081,250,000

28

A3 - 75 - 4

29

250

1,081,250,000

29

A3 - 75 - 5

30

250

1,054,500,000

30

A3 - 75 - 6

31

250

1,054,500,000

31

A3 - 76 - 1

33

298.2

1,539,606,600

32

A3 - 76 - 2

32

344.4

1,452,679,200

Tổng cộng

8512

41,537,589,900

Làm tròn

41,537,590,000

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/9/2019 đến ngày 18/10/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Ban QLDA Xây dựng huyện Phú Riềng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 20 % giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Nộp vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số tài khoản: 5607201002335 tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Phú Riềng – Bình Phước (AGRIBANK)

Thời gian thu tiền đặt trước: Từ ngày 16/10/2019 đến ngày 18/10/2019 (trong giờ hành chính). Tuy nhiên người tham gia đấu giá có quyền nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định theo nguyện vọng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 08/10/2019 đến ngày 10/10/2019.

b. Địa điểm: Thôn Tân Bình, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 27/9/2019 đến ngày 18/10/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước hoặc Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện Phú Riềng.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước hoặc Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện Phú Riềng.

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Mọi tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất theo quy định của luật Đất đai, không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá; đối với đối tượng tham gia đấu giá để thực hiện dự án đầu tư phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Đầu tư.

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Mua hồ sơ và Nộp tiền đặt trước theo mục 5 thông báo này.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 21/10/2019.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường UBND xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không giới hạn số vòng).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 02716.26.27.28; 0985421677; 0947845534 hoặc Ban Quản lý dự án Xây dựng huyện Phú Riềng. ĐT: 02713.939.006.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!