(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản như sau:
Ngày 21/1, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1