(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Diamon thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/1/2022 do UBND thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương ủy quyền như sau:
Ngày 21/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương ảnh 1