(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/1/2022 do Ngân hàng TMCP Kiên Long ủy quyền như sau:
Ngày 21/1/2022, đấu giá quyền sử dụng 2 thửa đất tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ảnh 1