(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/1/2021 do Công ty Cổ phần Him Lam Phát Triển Trí Tuệ Trẻ Em Việt ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 137.1/2020/HĐDV-ĐGTS ngày 29/12/2020 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam và Công ty Cổ phần Him Lam Phát Triển Trí Tuệ Trẻ Em Việt;

Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Him Lam Phát Triển Trí Tuệ Trẻ Em Việt. Địa chỉ: Số 02-04 Đường số 9, Khu đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: Trụ sở chính: số 158/1A Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hoà, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất diện tích 4215,6m2 thuộc thửa đất số 202 tờ bản đồ số 69, 71 (theo tài liệu đo năm 2003) tọa lạc tại phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 977396 số vào sổ cấp GCN CT 72560 do Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 10/4/2018 đứng tên Công ty Cổ phần Him Lam Phát Triển Trí Tuệ Trẻ Em Việt.

Đặc điểm tài sản

Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 977396 số vào sổ cấp GCN CT 72560 do Sở Tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ CHí Minh cấp ngày 10/4/2018 thì tài sản có đặc điểm như sau:

Thửa đất số 202, tờ bản đồ số 69, 71 (theo tài liệu đo năm 2003);

Địa chỉ: phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh;

Diện tích: 4215,6m2;

Hình thức sử dụng: sử dụng riêng;

Mục đích sử dụng đất: Đất công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xây dựng trung tâm thể thao và hoạt động giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh);

Thời hạn sử dụng đất: 26/01/2056;

Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản của Công ty Cổ phần Him Lam Phát Triển Trí Tuệ Trẻ Em Việt đưa ra bán đấu giá.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ của tài sản:

- Gía khởi điểm: 116.000.000.000 đồng (Một trăm mười sáu tỷ đồng). Giá tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí các chi phí khác (nếu có).

Tiền đặt trước: 5.800.000.000 đồng (Năm tỷ, tám trăm triệu đồng).

Tiền hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 11/01/2021 đến 17h00 ngày 15/01/2021. (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá: từ 08h00 ngày 05/01/2021 đến 16h30 ngày 18/01/2021. (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước các ngày 18/01/2021, ngày 19/01/2021 và 20/01/2021 (trong giờ hành chính).

Thời gian công bố giá: vào lúc 10h00 ngày 21/01/2021.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký, nhận phiếu trả giá:

Tại địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.

Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Cổ phần Him Lam Phát Triển Trí Tuệ Trẻ Em Việt. Địa chỉ: Số 02-04 Đường số 9, Khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là ngày 18/01/2021, ngày 19/01/2021 và 20/01/2021 (trong giờ hành chính), nếu không cung cấp thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

( Lưu ý: Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá;

Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá. Phần diện tích, công trình xây dựng trên đất chưa được công nhận, diện tích đất hết thời hạn sử dụng (nếu có) người mua trúng đấu giá tự liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hợp thức hóa, gia hạn, tự chịu mọi khoản thuế, chi phí phát sinh và thực hiện theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền).