(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/1/2021 do BIDV ủy quyền như sau:
Ngày 21/1/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nhà Bè, Cần Giờ và Quận 7, 9, TPHCM ảnh 1