(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 21/1/2020 do UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã; Địa chỉ: Số 23/66 Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; Địa chỉ: Tiểu khu 1, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá: Số vật tư, thiết bị thu hồi (lần 02) công trình: Di chuyển đường ống cấp nước thô D600 thuộc phạm vi GPMB dự án xây dựng thêm một đơn nguyên cầu vượt tại nút giao giữa quốc lộ 1A và đường Nghi Sơn- Bãi Trành, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản thanh lý của UBND huyện Tĩnh Gia.

Đặc điểm của tài sản: (Có Bảng kê chi tiết kèm theo).

4. Tổng giá khởi điểm: 152.080.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi hai triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng). 

Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản phải tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

5. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá

5.1. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/ 01 hồ sơ (Hồ sơ đã mua không được đổi, trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức)

5.2. Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

6.1. Hình thức đấu giá:

- Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, mỗi khách hàng được thực hiện việc bỏ phiếu 01 lần duy nhất. Khách hàng phải ghi giá trả vào phiếu trả giá, bỏ vào phong bì, niêm phong và nộp cho Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã. Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết thời hạn nộp phiếu. Công ty sẽ tiến hành kiểm tra phiếu trả giá, công bố kết quả tại cuộc đấu giá.

- Khi đăng ký tham gia đấu giá, khách hàng tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá.

+ Địa điểm nhận phiếu trả giá, hướng dẫn cách ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Trụ sở công ty đấu giá hợp danh Sông Mã; Địa chỉ: Số 23/66 Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

6.2. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

7. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản đấu giá.

- Không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá Tài sản.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: (Trong giờ hành chính)

- Thời gian, địa điểm để khách hàng tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận phiếu trả giá:

+ Thời gian: Từ ngày 06/01/2020 đến hết ngày 18/01/2020

+ Địa điểm: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã; Số 23/66 Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá:

+ Thời gian: Từ ngày 06/01/2020 đến hết ngày 20/01/2020

+ Địa điểm: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã; Số 23/66 Tô Hiến Thành, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

- Thời gian và địa điểm xem tài sản: Ngày 13/01/2020 và 14/01/2020.

Khách hàng tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản tự tìm hiểu về hiện trạng tài sản và tham khảo hồ sơ đấu giá được niêm yết tại tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Sông Mã từ ngày 06/01/2020 đến hết ngày 20/01/2020.

Địa điểm có tài sản: Kho lưu bãi tại xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:

+ Thời gian: Trong 03 ngày: 16/01/2020; 17/01/2020 và 20/01/2020

+ Hình thức nộp: Chuyển khoản (Khách hàng nộp tiền vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã; Số tài khoản 224704070681979 tại Ngân hàng HD Bank– Chi nhánh Thanh Hóa)

Lưu ý: Khách hàng nộp tiền vào tài khoản theo tên của người đăng ký tham gia đấu giá và nộp 01 bản CMND, Sổ hộ khẩu và Giấy ủy quyền (nếu có) khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]_ nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản thanh lý của UBND huyện Tĩnh Gia.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng thực hiện việc đăng ký và hoàn tất thủ tục đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn do Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã thông báo.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 14h00’ ngày 21/01/202019 – Thứ 3. Địa điểm tổ chức: Tại phòng họp tầng 2 – Ban QLDA ĐTXD huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

- Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá cần liên hệ để biết thêm chi tiết:

Công ty đấu giá hợp danh Sông Mã, Số điện thoại: 02378668388 (Liên hệ trong giờ hành chính).

PHỤ LỤC CHI TIẾT

TT

Hạng mục

Hiện trạng

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền
(ĐVT:Đồng)

Khối lượng quy đổi (kg)

Đơn giá (đồng/kg)

1

Các đoạn ống thép D600 tháo dỡ, thu hồi

Hoen rỉ, móp, méo

m

215,6

27,651

5,500

152.080.000

2

Mối nối chuyển bậc từ ống HDPE sang ống thép

Hỏng gioăng, vỡ nứt phần cao su, móp méo bu thép

mối

1,0

0,0

0

Tổng cộng:

152.080.000

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi hai triệu, không trăm tám mươi nghìn đồng)

Ghi chú:Mức giá trên là mức giá tối thiểu để bán đấu giá tài sản và chỉ áp dụng cho tài sản đúng đặc điểm, quy cách, thông số kỹ thuật nêu trên.