(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Kinh Bắc thông báo bán đấu giá khoản nợ vào ngày 21/1/2020 do Agribank tỉnh Bắc Ninh và Agribank chi nhánh Hóc Môn ủy quyền như sau:

1. Khoản nợ đấu giá: Khoản nợ của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Tân Hằng Hải, chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Tân Hằng Hải – Bệnh viện Thành An Thăng Long; Ông Nguyễn Đình Khang và bà Nguyễn Thị Thu như sau:

a. Tại Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Ninh: Các khoản nợ theo các Hợp đồng tín dụng: HĐTD số 2600-LAV-201700946; HĐTD 2600-LAV-201800066; HĐTD số 2600-LAV-201100155; HĐTD số 2600-LAV-201200071.

b. Tại Agribank chi nhánh Hóc Môn: Các khoản nợ theo các Hợp đồng tín dụng:

- Các khoản nợ của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Tân Hằng Hải: HĐTD số TTH.0901/HĐTD; HĐTD số 6140LAV200907080; HĐTD số 6140LAV200908869; HĐTD số 6140LAV201000477; HĐTD số 6140LAV201502675; HĐTD số 6140LAV201801031.

- Các khoản nợ của ông Nguyễn Đình Khang và bà Nguyễn Thị Thu: HĐTD số 6140-LAV-2011004224; HĐTD số 6140-LAV-201106891; HĐTD số 6140-LAV-201005229.

2. Tài sản bảo đảm kèm theo hợp đồng:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo Hợp đồng số 6140-LCP-201300536 ngày 22/03/2013 (Bệnh viện Thành An Thăng Long);

- Máy móc thiết bị y tế theo hợp đồng thế chấp số 2600-LCL-201600199 ngày 31/03/2016 (tại Bệnh viện Thành An Thăng Long);

- Quyền sử dụng đất tại phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo hợp đồng thế chấp số 2600-LCL-201800055 ngày 22/01/2018.

3. Giá khởi điểm khoản nợ: 118.870.600.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/01/2020 đến hết ngày 18/01/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Kinh Bắc. Đ/c: Số 39 Đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh.

5. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và tiền đặt trước là 5% giá khởi điểm/hồ sơ cho Công ty Đấu giá Hợp danh Kinh Bắc.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 21/01/2020 tại Hội trường - Công ty Đấu giá Hợp danh Kinh Bắc.