(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 456 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 21/8/2017. 
Ngày 21/08: Có 6/456 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 21/08: Có 6/456 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 450 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/8/2017 đến ngày 30/8/2017; Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/8/2017 đến 08 giờ ngày 01/9/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm khuyến nông tỉnh Bình Phước dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/8/2017 đến 14 giờ ngày 05/9/2017, trong khi đóng thầu 14 giờ ngày 06/09/2017. Đơn vị cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu tư vấn, Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thành phố Nam Định dự kiến phát hành HSMT từ ngày 30/8/2017 đến ngày 18/9/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, UBND xã Hợp Thanh (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và Trung tâm Y tế huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Các đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp và Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.