(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 415 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 21/6/2017. 
Ngày 21/06: Có 9/415 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 21/06: Có 9/415 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 406 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Tháp dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/6/2017; Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong (tỉnh Bình Định); UBND xã Yên Mạc (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) và Ban Quản lý dự án công trình huyện Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSYC, HSMT từ ngày 26/6/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/6/2017 đến 08 giờ 30 ngày 03/7/2017; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/6/2017 đến 15 giờ ngày 04/7/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp, Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái và Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.