(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/05/2021 do Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Prông ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 105/2021/HĐDVĐGTS, ngày 04/05/2021 giữa Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát và Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Prông.

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Prông. Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực Lâm nghiệp, cụ thể: 31,489 m3 Gỗ tròn, xẻ các loại; 34 cây Hương chết; 26,8 ster củi và 420 kg Phế liệu (06 xe máy độ chế).

Giá khởi điểm tài sản: 141.330.320 đồng. (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi mốt triệu ba trăm ba mươi ngàn ba trăm hai mươi đồng)

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản.

Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ

Thời gian xem tài sản: Ngày 13/05/2021 và 14/05/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 05/05/2021 đến 15 giờ 00’ ngày 18/05/2021 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: Từ ngày 18/05/2021 đến 15 giờ 00 phút, ngày 20/05/2021.(Giờ hành chính). Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát.

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá.(Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm công bố giá đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 21/05/2021.

Địa điểm: Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, Đ/c: 239 A Duy Tân, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN

Ngày 21/05/2021, đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 21/05/2021, đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 21/05/2021, đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai ảnh 3