(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/05/2021 do Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản, đơn vị tổ chức đấu giá.

- Đơn vị có tài sản: Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao; Địa chỉ: Số 48 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Đơn vị tổ chức đấu giá (Công ty đấu giá): Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành; Địa chỉ: Số 24 ngõ 43 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0243.6620.888.

2. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm: Lô xe ô tô đã qua sử dụng cũ, hỏng. Cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ

Ngày 21/05/2021, đấu giá lô xe ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 1

Giá khởi điểm trên không bao gồm chi phí liên quan đến việc di dời, quản lý, trông giữ tài sản, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, phí thuế khác... Mọi chi phí này do khách hàng trúng đấu giá thanh toán.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản, hồ sơ pháp lý tài sản (Trong giờ hành chính):

+ Xem tài sản: Từ ngày 12/5/2021 đến hết ngày 14/5/2021 tại Đơn vị có tài sản

+ Xem hồ sơ pháp lý: Từ ngày 12/5/2021 đến hết ngày 14/5/2021 tại Công ty đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, Nộp hồ sơ tham gia đấu giá, Thời gian, địa điểm cấp và nộp phiếu trả giá; Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá; Tiền đặt trước.

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá (Trong giờ hành chính): Hạn cuối đến hết ngày 18/5/2021 tại Công ty đấu giá.

b.Thời gian, địa điểm cấp và nộp phiếu trả giá (Trong giờ hành chính): Từ ngày 18/5/2021 đến hết ngày 20/5/2021 tại Công ty đấu giá.

c. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 hồ sơ

d. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/5/2021 đến hết ngày 20/5/2021.

5. Hình thức, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

b. Phương thức bán đấu giá: Theo phương thức trả giá lên, bán theo hiện trạng tài sản, bán một lần cả 03 xe.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành ban hành.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 15 giờ 30 phút ngày 21/5/2021 tại tòa nhà Bishub 142b Đê La Thành, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.